Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020 đã được thay thế bởi Nghị quyết 114/2017/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020 và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2016/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:

I. Tổng vốn đầu tư: 22.143.208 triệu đồng

1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 13.387.817 triệu đồng

a) Phân bổ chi tiết 90%: 12.049.035 triệu đồng

Trong đó:

- Vốn cân đối theo tiêu chí và định mức tại Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 5.092.935 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục I)

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.826.100 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục II)

- Đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết: 5.130.000 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục III)

b) Vốn dự phòng: 1.338.782 triệu đồng.

2. Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: 6.820.391 triệu đồng.

a) Vốn trong nước: 6.407.700 triệu đồng.

Trong đó:

- Phân bổ chi tiết 90%: 5.776.130 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 570.600 triệu đồng.

+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg: 202.050 đồng.

+ Đầu tư theo các Chương trình mục tiêu: 5.003.480 triệu đồng.

- Dự phòng: 631.570 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục IV)

b) Vốn nước ngoài: 412.691 triệu đồng.

- Phân bổ chi tiết 90%: 371.422 triệu đồng.

- Dự phòng: 41.269 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục V)

3. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 1.935.000 triệu đồng.

- Ngành y tế: 1.730.000 triệu đồng.

- Ngành giao thông: 143.000 triệu đồng.

- Kiên cố hóa trường lớp học: 62.000 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục VI)

II. Một số giải pháp thực hiện

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm công tác tham mưu của các ngành và địa phương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt, các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xem xét mục tiêu phát triển của từng lĩnh vực để sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đảm bảo tính cấp bách, tính kịp thời để chuẩn bị các thủ tục đầu tư cho phù hợp.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các chủ đầu tư, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công.

4. Tập trung chỉ đạo đầu tư hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Giao thông nông thôn theo tiêu chí, xã nông thôn mới, thiết chế văn hóa, hệ thống thủy lợi, các bệnh viện tuyến tỉnh, công trình giao thông trọng điểm trên đảo Phú Quốc,… Đẩy mạnh công tác triển khai các dự án đầu tư tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa tự cân đối vốn cho dự án, vừa bổ sung thêm nguồn ngân sách chi đầu tư phát triển.

Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu60/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2016
Ngày hiệu lực29/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu60/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýĐặng Tuyết Em
       Ngày ban hành19/12/2016
       Ngày hiệu lực29/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020