Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND về chế độ chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung 48/2012/NQ-HĐND chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 48/2012/NQ-HĐND đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung 48/2012/NQ-HĐND chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG ĐIỂM 1 VÀ ĐIỂM 2 KHOẢN 2, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 48/2012/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2012 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 07/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điểm 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung tại Điểm 1 và Điểm 2, Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Tỉnh

Huyện

1

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới

Số buổi không quá mười (10) buổi

buổi/ người

40.000

40.000

2

Bồi dưỡng chương trình biểu diễn lưu động

- Đối với vai chính

- Đối với vai khác

buổi/người

 

 

 

65.000

60.000

 

65.000

60.000

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11/7/2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng trên Công báo tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu61/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung 48/2012/NQ-HĐND chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung 48/2012/NQ-HĐND chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu61/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýHuỳnh Kim Nguyên
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực21/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung 48/2012/NQ-HĐND chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung 48/2012/NQ-HĐND chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Vĩnh Long