Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản cát ven biển Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2018/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN CÁT SAN LẤP VEN BIỂN TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét Tờ trình số 1404/TTr-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu quy hoạch

a) Mục tiêu tổng quát

Đánh giá tiềm năng về trữ lượng, chất lượng và hiện trạng khai thác sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản cát san lấp trên vùng ven biển (hay vùng biển ven bờ) tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất giải pháp quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển trong các giai đoạn năm 2016 - 2020 và giai đoạn năm 2020 - 2030 nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản cát san lấp trên vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh.

- Đánh giá, xác định tài nguyên, chất lượng và phân loại tài nguyên để có giải pháp quản lý, khai thác phù hợp đối với loại cát san lấp hiện có trên vùng biển ven bờ của tỉnh.

- Quy hoạch phân vùng khai thác, vùng cấm, tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản cát san lấp theo các giai đoạn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn khoáng sản cát san lấp ven biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nội dung Quy hoạch

a) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Quy hoạch thăm dò, khai thác với hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm 02 khu vực: QHA-01, QHA-02 (thể hiện trên bản đồ quy hoạch kèm theo), vùng quy hoạch thăm dò, khai thác cách bờ biển gần nhất 3,3km ra ngoài khoảng 5,3km, với tổng diện tích là 4.332,45 ha, tài nguyên (cấp 333) đạt 107.939.847 m3, công suất thiết kế đưa vào thăm dò, khai thác là 10.793.983 m3 cụ thể như sau:

STT

Số hiệu vùng QH

Tên vùng QH

Diện tích (ha)

Tài nguyên cấp 333 (m3)

Công suất thiết kế (m3)

1

QHA-01

Thị xã Duyên Hải

2.475,63

62.633.439

6.263.343

2

QHA-02

Huyện Duyên Hải

1.856,82

45.306.408

4.530.640

Tổng cộng

4.332,45

107.939.847

10.793.983

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2020 - 2030

Quy hoạch thăm dò, khai thác với hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm 02 khu vực: QHB-03 và QHB-04 (thể hiện trên bản đồ quy hoạch kèm theo), vùng quy hoạch thăm dò, khai thác cách bờ biển gần nhất 5,3km ra ngoài khoảng 7,5km, với diện tích 4.631,02ha, tài nguyên (cấp 333) đạt 123.248.948 m3, công suất thiết kế đưa vào đấu giá thăm dò, khai thác là 12.324.894 m3, cụ thể như sau:

STT

Số hiệu vùng QH

Tên vùng QH

Diện tích (ha)

Tài nguyên cấp 333 (m3)

Công suất thiết kế (m3)

1

QHB-03

Thị xã Duyên Hải

3.513,15

94.855.050

9.485.505

2

QHB-04

Huyện Duyên Hải

1.117,87

28.393.898

2.839.389

Tổng cộng

4.631,02

123.248.948

12.324.894

(Đính kèm Báo cáo thuyết minh và bản đồ quy hoạch)

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khoá IX - kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/5/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu61/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực15/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản cát ven biển Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản cát ven biển Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu61/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực15/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản cát ven biển Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản cát ven biển Trà Vinh

            • 04/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực