Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND về phương án huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2006-2010 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND xây dựng giao thông nông thôn kiến thiết thị chính 2006-2010 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND xây dựng giao thông nông thôn kiến thiết thị chính 2006-2010 Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2005/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 23 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG SỨC DÂN ĐỂ XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng kết phương án huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2001-2005, phương án giai đoạn 2006-2010;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đánh giá tình hình thực hiện 2001-2005:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giao thông nông thôn và kiến thiết thị chính giai đoạn 2001-2005.

Năm 5 qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.471 cây cầu với tổng chiều dài 30.947m và 1.888km đường nhựa, đường bêtông ximăng các loại 31.988m2 vỉa hè với tổng kinh phí thực hiện là 735,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 153,2 tỷ đồng và 1,6 triệu ngày công lao động.

Kết quả đạt được là do tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là có sự đồng tình và đóng góp to lớn của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đây là kết quả hết sức to lớn trong phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, cần phát huy tốt hơn trong thời gian tới.

2. Phương hướng nhiệm vụ 2006-2010:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010 và tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư, đối tượng thu, mức thu cũng như giải pháp thực hiện, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau đây:

+ Trong giai đoạn 2006-2010, toàn tỉnh đã xây dựng khoảng 15.000m cầu, 550km đường và bó láng vỉa hè 75.000m2 với số vốn dự toán là 715,4 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp khoảng 140 tỷ đồng, khoản kinh phí này rất lớn cần tập trung vận động sự hưởng ứng, tự nguyện đóng góp của các tầng lớp nhân dân để đạt được nguồn thu theo kế hoạch đề ra.

+ Mọi khoản thu, chi từ đóng góp của nhân dân đều phải được công khai, minh bạch, đảm bảo tính công bằng dân chủ tránh sai sót, tiêu cực gây bất bình trong nhân dân.

3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh có nhiệm vụ giúp HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này ở các ngành, các cấp trong tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/12/2005./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu62/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2005
Ngày hiệu lực02/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND xây dựng giao thông nông thôn kiến thiết thị chính 2006-2010 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND xây dựng giao thông nông thôn kiến thiết thị chính 2006-2010 Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu62/2005/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành23/12/2005
       Ngày hiệu lực02/01/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND xây dựng giao thông nông thôn kiến thiết thị chính 2006-2010 Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 62/2005/NQ-HĐND xây dựng giao thông nông thôn kiến thiết thị chính 2006-2010 Bến Tre