Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 225/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 142/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tổng số vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo kế hoạch đầu năm 2014 là 2.869.280 triệu đồng.

2. Kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2014:

- Tăng 1.355.152 triệu đồng, bao gồm: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tăng 33.083 triệu đồng (từ nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh lũy kế từ năm 2012 đến năm 2013); nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tăng 1.322.069 triệu đồng.

- Giảm 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư giao thông nông thôn.

3. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 sau khi điều chỉnh là 4.219.432 triệu đồng, cụ thể như sau:

a) Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 1.235.077 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 433.577 triệu đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.500 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 800.000 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia: 33.820 triệu đồng.

c) Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 816.506 triệu đồng.

d) Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 679.900 triệu đồng.

đ) Nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư giao thông nông thôn: 65.000 triệu đồng.

e) Vốn nước ngoài: 67.060 triệu đồng.

g) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP): 1.322.069 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn TPCP: 1.190.069 triệu đồng.

- Nguồn vốn TPCP đối ứng các dự án ODA: 70.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 62.000 triệu đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua và thay thế Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu62/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2014
Ngày hiệu lực19/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu62/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành09/07/2014
       Ngày hiệu lực19/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 62/2014/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 Kiên Giang