Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2009

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 tỉnh Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem, xét báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2009 như sau:

1. Tổng thu Ngân sách địa phương                     : 7.008.009.894.990 (đồng)

 Trong đó thu Ngân sách tỉnh                              : 2.518.077.204.061 (đồng)

2. Tổng chi Ngân sách địa phương                     : 6.734.474.967.821 (đồng)

 Trong đó chi Ngân sách tỉnh                              : 2.407.128.014.816 (đồng)

3. Chênh lệch thu, chi Ngân sách địa phương      : 273.534.927.169 (đồng)

Trong đó chênh lệch thu, chi Ngân sách tỉnh        : 110.949.189.645 (đồng)

Điều 02. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội,
- Chính phủ,
- Bộ Tài chính.
- Cục Kiểm tra VBQPPL. Bộ Tư pháp.
- Thường trực Tỉnh ủy.
- TT HĐND, UBND tỉnh.
- Đại biểu HĐND tỉnh.
- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh.
-TT huyện ủy, TTHĐND, UBND huyện, thành phố
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu63/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 tỉnh Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu63/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hạnh Phúc
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực20/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 tỉnh Thái Bình