Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND bổ sung quyết toán ngân sách địa phương Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2011/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Công văn số 10131/BTC-ĐT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài chính về việc thông báo bổ sung vốn đầu tư năm 2009 cho tỉnh Thái Bình;

Sau khi xem xét Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 09/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-KTNS ngày 09/12/2011 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 7.083.715.694.990 đồng.

Tăng so với số đã quyết toán Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 63/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 là: 75.705.800.000 đồng do Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2009 cho tỉnh.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.810.179.876.021 đồng

Trong đó điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển là: 88.893.908.200 đồng; giảm chi chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2009 sang năm 2010 với số tiền là: 13.189.000.000 đồng.

3. Kết dư ngân sách tỉnh năm 2009 tăng so với số đã quyết toán đã được phê chuẩn là: 891.800 đồng được bổ sung vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2011
Ngày hiệu lực24/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND bổ sung quyết toán ngân sách địa phương Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND bổ sung quyết toán ngân sách địa phương Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu27/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Hồng Diên
       Ngày ban hành14/12/2011
       Ngày hiệu lực24/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND bổ sung quyết toán ngân sách địa phương Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND bổ sung quyết toán ngân sách địa phương Thái Bình

           • 14/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực