Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND về thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008

Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2008 đã được thay thế bởi Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2009 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2007/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5194/TTr-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết về quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2008 đến hết ngày 31/12/2008.

Điều 2. Việc điều chỉnh giá các loại đất cụ thể trong năm trên địa bàn tỉnh thực hiện theo khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh căn cứ từ nội dung tờ trình và ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, quyết định cụ thể giá các loại đất tại địa phương, công bố công khai giá đất và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu64/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực15/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu64/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực15/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND thông qua quy định giá các loại đất Bình Thuận 2008