Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung 46/2012/NQ-HĐND phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng khoản phí lệ phí Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung 46/2012/NQ-HĐND phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG ĐIỂM A, KHOẢN 4 ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 46/2012/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;

Sau khi xem xét Tờ trình 34/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Điểm a, Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

Hội đồng bán đấu giá tài sản: Được sử dụng toàn bộ số tiền phí tham gia đấu giá tài sản thu được của người tham gia đấu giá để trang trải các chi phí cho Hội đồng đấu giá tài sản, nếu thừa nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung 46/2012/NQ-HĐND phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung 46/2012/NQ-HĐND phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu65/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýHuỳnh Kim Nguyên
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực21/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung 46/2012/NQ-HĐND phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/2013/NQ-HĐND bổ sung 46/2012/NQ-HĐND phí đấu giá phí tham gia đấu giá tài sản Vĩnh Long