Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND về mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011 đã được thay thế bởi Quyết định 630/QĐ-UBND 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực đến 2013 Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi xem, xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 193/TT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức giá các loại đất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 193/TT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2010 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- TT huyện uỷ, TT HĐND, UBND huyện, TPhố;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND mức giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2011