Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND về phê duyệt chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND phê duyệt chế độ công tác phí chế độ tổ chức hội nghị Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND phê duyệt chế độ công tác phí chế độ tổ chức hội nghị Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT- BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài Chính quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 183/TTr- UBND ngày 25/11/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chế độ công tác phí, chế độ tổ chức hội nghị theo đề nghị của UBND tỉnh tại trình số 183/TTr- UBND ngày 25/11/2010 ( có phụ lục kèm theo)

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hạnh Phúc

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh)

I. Mức chi về chế độ công tác phí:

1. Phụ cấp lưu trú:

- Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác tối đa không quá 150.000đồng/ngày.

- Cán bộ, công chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển đảo thì được hưởng phụ cấp lưu trú tối đa là 200.000đồng/người/ngày.

2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

a. Thanh toán theo hình thức khoán:

- Đi công tác tại quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố HCM, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố thuộc đô thị loại I thuộc tỉnh: Mức khoán tối đa là 350.000đồng/người/ngày.

- Đi công tác tại các huyện, thành phố trực thuộc Trung ương tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: Mức khoán tối đa là 250.000đồng/người/ngày.

- Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức khoán tối đa là 200.000 đồng/người/ngày.

b. Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

- Đi công tác tại quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố HCM, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố thuộc đô thị loại I thuộc tỉnh:

+ Đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: Mức thanh toán tối đa không quá 1.200.000đồng/ngày/phòng (theo tiêu chuẩn 1 người/1phòng).

+ Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại: Mức thanh toán tối đa không quá 900.000đồng/ngày/phòng.

- Công tác các vùng còn lại:

+ Đối với lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3: Mức thanh toán tối đa không quá 1.000.000 đồng/ngày/phòng (theo tiêu chuẩn 1 người/1phòng).

+ Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại: Mức thanh toán tối đa không quá 600.000đồng/ngày/phòng.

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/1phòng).

- Trường hợp cán bộ công chức được cử đi cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng nghỉ cao hơn tiêu chuẩn của cán bộ công chức thì được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn tại nơi công các chức danh lãnh đạo nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/1phòng.

3. Thanh toán khoản tiền công tác phí theo tháng:

Đối với cán bộ cấp xã; cán bộ thuộc cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: áp dụng cho trường hợp đi công tác thường xuyên lưu động trên 10 ngày/tháng trong tỉnh, mức khoán tối đa không quá 300.000đồng/người/tháng.

II. Mức chi tổ chức hội nghị:

1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 100.000đồng/người/ngày.

- Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 60.000đồng/người/ngày.

2. Chi tiền nước uống tối đa không quá 30.000đồng/người/ngày.

III. Các nội dung chi khác:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 97/2010 /TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu69/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND phê duyệt chế độ công tác phí chế độ tổ chức hội nghị Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND phê duyệt chế độ công tác phí chế độ tổ chức hội nghị Thái Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu69/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2017
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND phê duyệt chế độ công tác phí chế độ tổ chức hội nghị Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND phê duyệt chế độ công tác phí chế độ tổ chức hội nghị Thái Bình