Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND vay vốn đầu tư dự án sinh lợi Kiên Giang 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017 và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND vay vốn đầu tư dự án sinh lợi Kiên Giang 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2009/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC VAY VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SINH LỢI NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-BKTNS ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009, nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vay vốn bổ sung năm 2009 là 54.000 triệu đồng, bao gồm:

- Xây dựng khu tái định cư xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao: 5.000 triệu đồng;

- Bồi hoàn mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Giang Thành: 9.000 triệu đồng;

- Xây dựng chợ và khu dân cư thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất: 20.000 triệu đồng;

- Bồi hoàn khu tái định cư thuộc Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu mở rộng giai đoạn 2: 20.000 triệu đồng.

2. Thời gian vay: năm 2009.

3. Nguồn vốn vay và kế hoạch trả nợ: vay từ các chi nhánh ngân hàng thương mại và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kiên Giang.

4. Lãi vay phát sinh phải thanh toán của từng dự án được hạch toán vào chi phí của từng dự án.

5. Nguồn vốn hoàn trả nợ vay (bao gồm cả nợ gốc và lãi): cân đối ngân sách hàng năm thu từ dự án được sử dụng để trả nợ vay.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi bốn thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND vay vốn đầu tư dự án sinh lợi Kiên Giang 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND vay vốn đầu tư dự án sinh lợi Kiên Giang 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành10/07/2009
        Ngày hiệu lực20/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND vay vốn đầu tư dự án sinh lợi Kiên Giang 2009

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND vay vốn đầu tư dự án sinh lợi Kiên Giang 2009