Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND quy định giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2017/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ THU MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 12/BC- VHXH ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng và sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Mức giá thu cụ thể:

Số TT

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Mức giá (đồng)

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc):

01

Khám ban đầu

đồng/lần khám/người

40.000

Tối đa không quá 01 lần/người/quá trình điều trị

02

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần khám/người

20.000

Tối đa không quá 01 lần/người/quá trình điều trị

03

Khám định kỳ

đồng/lần khám/người

15.000

01 lần/01 tháng hoặc khám theo yêu cầu

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc):

04

Tại cơ sở điều trị thay thế

đồng/lần/người/ngày

8.000

 

05

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/lần/người/ngày

8.000

 

III

Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm):

06

Tư vấn cá nhân

đồng/lần/người

8.000

- Không quá 14 lần/năm trong năm đầu điều trị.

- Không quá 04 lần/năm từ năm thứ hai điều trị.

- Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân.

07

Tư vấn nhóm

đồng/lần/người

4.000

- Không quá 6 lần/năm trong năm đầu điều trị.

- Không quá 04 lần/năm từ năm thứ hai điều trị.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND giá dịch vụ điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bình Định

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực