Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12

Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực

Nội dung toàn văn Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương bổ sung NQ 728/2004/NQ-UB


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 709/2008/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 728/2004/NQ-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ, CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004;
Xét đề nghị của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số khoản tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực:

1. Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“8. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

2. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

3. Khoản 36 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 Quân khu Thủ đô và khoản 37 quy định về Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 Quân khu Thủ đô của Điều 3 được sửa đổi thành khoản 36 mới như sau:

“36. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 709/2008/UBTVQH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu709/2008/UBTVQH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo12/12/2008
Số công báoTừ số 640 đến số 641
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 709/2008/UBTVQH12

Lược đồ Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương bổ sung NQ 728/2004/NQ-UB


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương bổ sung NQ 728/2004/NQ-UB
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu709/2008/UBTVQH12
     Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
     Người kýNguyễn Phú Trọng
     Ngày ban hành21/11/2008
     Ngày hiệu lực01/01/2009
     Ngày công báo12/12/2008
     Số công báoTừ số 640 đến số 641
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương bổ sung NQ 728/2004/NQ-UB

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 709/2008/UBTVQH12 thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương bổ sung NQ 728/2004/NQ-UB