Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12

Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết về thành lập cơ quan Điều tra hình sự, cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết thành lập cơ quan Điều tra


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Nghị quyết số: 1004/2010/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ, CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ KHU VỰC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/UBTVQH12;
Xét đề nghị của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:4 CÔNG BÁO/Số 67 + 68 ngày 24-01-2011

“8. Cơ quan An ninh điều tra khối quân đoàn, binh chủng, tổng cục thuộc Cục bảo vệ an ninh Bộ Quốc phòng;”.

2. Khoản 58 và khoản 59 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“58. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Tổng cục Hậu cần;

59. Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 11;”.

3. Bổ sung khoản 27a Điều 1 như sau:

“27a. Cơ quan điều tra hình sự Binh đoàn 11;”.

4. Bãi bỏ khoản 8 Điều 1 và khoản 36 Điều 3.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của các Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan An ninh điều tra được thành lập theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

3. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1004/2010/UBTVQH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu1004/2010/UBTVQH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo24/01/2011
Số công báoTừ số 67 đến số 68
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1004/2010/UBTVQH12

Lược đồ Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết thành lập cơ quan Điều tra


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết thành lập cơ quan Điều tra
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu1004/2010/UBTVQH12
     Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
     Người kýNguyễn Phú Trọng
     Ngày ban hành03/12/2010
     Ngày hiệu lực01/01/2011
     Ngày công báo24/01/2011
     Số công báoTừ số 67 đến số 68
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết thành lập cơ quan Điều tra

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12 sửa đổi Nghị quyết thành lập cơ quan Điều tra

         • 03/12/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/01/2011

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực