Quyết định 72/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND về đề nghị công nhận thành phố Phan Thiết đạt tiêu chuẩn đô thị loại II do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND đề nghị công nhận Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại II Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 812/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND đề nghị công nhận Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại II Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2008/NQ-HĐND

Phan Thiết, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08 tháng 3 năm 2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn thực hiện phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2840/TTr-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án đề nghị công nhận thành phố Phan Thiết đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình của UBND tỉnh về Đề án đề nghị công nhận thành phố Phan Thiết đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập đầy đủ hồ sơ thủ tục trình Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2008
Ngày hiệu lực05/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND đề nghị công nhận Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại II Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND đề nghị công nhận Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại II Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành30/06/2008
        Ngày hiệu lực05/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND đề nghị công nhận Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại II Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 72/2008/NQ-HĐND đề nghị công nhận Phan Thiết đạt chuẩn đô thị loại II Bình Thuận