Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 249/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Quảng Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2007/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ THÚ Y, CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG, CÁN BỘ BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CỦA CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH, GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI BIÊN CHẾ Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 2424/TTr-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2007 về mức phụ cấp cho cán bộ: thú y; khuyến nông; bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách; giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn như sau:

1. Qui định mức phụ cấp cho cán bộ: thú y, khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố tại các xã, phường, thị trấn:

STT

Chức danh

Hệ số phụ cấp so với mức lương tối thiểu

01

Cán bộ Thú y

1,00

02

Cán bộ Khuyến nông

0,60

03

Cán bộ Bảo vệ dân phố:

 

 

- Trưởng ban

0,72

 

- Phó Trưởng Ban

0,60

 

- Uỷ viên kiêm Tổ trưởng

0,48

 

- Tổ trưởng

0,40

 

- Tổ viên

0,30

2. Điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách; giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn như sau:

STT

Chức danh

Hệ số phụ cấp so với mức lương tối thiểu

01

Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ

0,72

02

Phó Trưởng Công an

1,86

03

Phó chỉ huy Quân sự

1,86

04

Chức danh Phó các đoàn thể

0,72

05

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

0,72

06

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0,72

07

Chủ tịch Hội Khuyến học

0,72

08

Trưởng thôn bản, tiểu khu:

 

 

- Thôn loại I

0,60

 

- Thôn loại II

0,50

 

- Thôn loại III

0,42

09

Bí thư Đảng uỷ bộ phận

0,72

10

Bí thư Chi bộ:

 

10.1

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, bản, tiểu khu:

 

 

- Thôn loại I

0,72

 

- Thôn loại II

0,62

 

- Thôn loại III

0,54

10.2

Bí thư Chi bộ không kiêm Trưởng thôn bản, tiểu khu (1):

 

 

- Thôn loại I

0,60

 

- Thôn loại II

0,50

 

- Thôn loại III

0,42

11

Cán bộ y tế thôn, bản

0,42

12

Công an viên

0,60

13

Cán bộ văn thư, thủ quỹ

0,72

14

Cán bộ KH-GT-NN-TL

0,60

15

Cán bộ LĐ-TBXH

0,60

16

Cán bộ DS - GĐ -TE

0,60

17

Cán bộ quản lý Nhà văn hóa kiêm phụ trách truyền thanh xã

0,60

18

Trưởng Ban Tổ chức Đảng

0,72

19

Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng

0,72

20

Trưởng Ban Tuyên giáo

0,72

21

Giáo viên mầm non ngoài biên chế:

 

 

- Xã đặc biệt khó khăn

1,08

 

- Các xã miền núi, bãi ngang, và các thị trấn: Đồng Lê, Quy Đạt, NN Việt Trung, NT Lệ Ninh

0,84

 

- Các xã đồng bằng

0,65

 

- Các phường thuộc TP Đồng Hới; các thị trấn: Ba Đồn, Hoàn Lão, Quán Hàu, Kiến Giang

0,48

Ghi chú: (1) Nếu trong một thôn, bản, tiểu khu có nhiều chi bộ thì Bí thư Chi bộ hưởng theo mức thôn loại III

Điều 2. Thời gian áp dụng hệ số phụ cấp mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XV, kỳ họp thứ 11 thông qua.

 

 

Nơi nhận :
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục K.Tra văn bản - Bộ Tư pháp; (Đã ký)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Quảng Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLương Ngọc Bính
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Quảng Bình