Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến đã được thay thế bởi Nghị định 89/2013/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Lâm Đồng đến 2020 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 9, nhất trí thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh do UBND tỉnh Lâm Đồng trình tại kỳ họp.

Điều 2. Hội đồng nhân tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản thỏa thuận của Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng. Khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định Quy hoạch từng loại khoáng sản theo thẩm quyền quyết định của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến