Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị định 89/2013/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Lâm Đồng đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 7277/TTr-UBND ngày 27/11/2013 của UBND Lâm Đồng về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 nhất trí thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh đề án Quy hoạch theo góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, sau đó quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện quy hoạch có những vấn đề mới phát sinh trong thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất;

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, Bộ XD, Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ (để đưa tin);
- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo & CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu89/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị định 89/2013/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Lâm Đồng đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 89/2013/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Lâm Đồng đến 2020
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu89/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýHuỳnh Đức Hòa
       Ngày ban hành05/12/2013
       Ngày hiệu lực15/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 89/2013/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Lâm Đồng đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 89/2013/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Lâm Đồng đến 2020

           • 05/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực