Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16

Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 quy định khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại đã được thay thế bởi Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 76/2007/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí;
Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về việc quy định khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 12/7/2007 về việc quy định khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý, sử dụng tiền thu từng loại phí, lệ phí, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2007/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu76/2007/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2007/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu76/2007/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND16 khung mức thu, quản lý, sử dụng các loại