Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND

Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND Phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND Chính sách hỗ trợ cho cán bộ công viên chức Huế 2017 và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND Phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7i/2009/NQCĐ-HĐND

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 880/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

2. Số lượng định suất được hưởng: Theo như Đề án; có điều chỉnh 3 suất đối với Văn phòng HĐND và UBND các huyện: Hương Thuỷ, Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà và Phong Điền.

3. Mức phụ cấp cho mỗi định suất là: 180.000 đồng/tháng.

4. Thời hiệu áp dụng chế độ từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Điều 2. Giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7i/2009/NQCĐ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu7i/2009/NQCĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2009
Ngày hiệu lực19/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7i/2009/NQCĐ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND Phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND Phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu7i/2009/NQCĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành09/04/2009
        Ngày hiệu lực19/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND Phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 7i/2009/NQCĐ-HĐND Phụ cấp cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thừa Thiên Huế