Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh Hưng Yên công tác

Nghị quyết 8/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ dược sỹ về Hưng Yên công tác đã được thay thế bởi Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 8/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ dược sỹ về Hưng Yên công tác


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2010/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU HÚT BÁC SỸ, DƯỢC SỸ (TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC) VỀ TỈNH CÔNG TÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XIV-KỲ HỌP THỨ 15 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Sau khi xem xét Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 19/3/2010 của UBND tỉnh về Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) và sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy các trường công lập về tỉnh công tác; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Quy định chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, phạm vi thu hút:

Bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học hệ chính quy) tự nguyện về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế của tỉnh.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:

Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định và có đủ các điều kiện sau đây:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, tuổi đời không quá 40.

- Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Có đơn cam kết tự nguyện về tỉnh công tác ít nhất 10 năm; chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.

3. Quy trình tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh và của Nhà nước.

4. Chế độ chính sách ưu đãi đối với người được tuyển dụng:

Được hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh ngoài chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước đối với viên chức, cụ thể như sau:

- Trợ cấp thu hút 1 lần 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng)/người đối với bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học.

- Trợ cấp 15% cho đủ 100% mức lương bậc 1 hệ số lương 2,34 trong 12 tháng tập sự hoặc thử việc.

- Được ưu tiên trong quy hoạch, bố trí sử dụng và được tạo điều kiện thuận lợi (kinh phí, thời gian) để nghiên cứu, học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn I trong 3 năm từ 2010 đến 2012.

- Giai đoạn II: Căn cứ kết quả thực hiện của giai đoạn I, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để quyết định điều chỉnh (nếu có) hoặc tiếp tục thực hiện, hoặc chấm dứt thực hiện.

II. Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV - kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) nhất trí thông qua ngày 23/3/2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2010
Ngày hiệu lực02/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 8/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ dược sỹ về Hưng Yên công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 8/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ dược sỹ về Hưng Yên công tác
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu38/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Thông
       Ngày ban hành24/03/2010
       Ngày hiệu lực02/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 8/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ dược sỹ về Hưng Yên công tác

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 8/2010/NQ-HĐND thu hút bác sỹ dược sỹ về Hưng Yên công tác