Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 03 tháng 08 năm 2007 

 

  NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về danh mục các công trình đầu tư từ nguồn vốn thành phố phân cấp năm 2007;
Căn cứ Công văn số 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn, sửa chữa vừa đường bộ;
Căn cứ Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư các công trình phòng, chống lụt bão năm 2007;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007.

1. Theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận; Ủy ban nhân dân quận đã bố trí vốn đầu tư cho đường Liên khu 2 - 5 tại phường Bình Trị Đông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2005 (72 tỷ đồng). Nhưng theo Công văn số 1061/UBND-TH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí vốn và danh mục dự án sửa chữa lớn, sửa chữa vừa đường bộ; trong đó có thực hiện đường Liên khu 2 - 5 tại phường Bình Trị Đông do Ban Quản lý Dự án quận làm chủ đầu tư.

Hội đồng nhân dân quận nhất trí bỏ công trình này ra khỏi danh mục theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND lý do vốn duy tu sửa chữa thành phố đã cấp.

2. Về bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007 như sau: (danh mục bổ sung kèm theo)

a) Chuẩn bị cho năm học 2007 - 2008, Ủy ban nhân dân quận đã thành lập và đưa vào hoạt động 11 trường mới, trong đó có 06/11 trường do chủ đầu tư dự án thực hiện bàn giao, nhưng chưa có trang thiết bị. Nhằm đảm bảo trang thiết bị cho các trường hoạt động, cần thiết phải mua sắm, trang bị trang thiết bị cho 06 trường này, Hội đồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn với tổng mức đầu tư 13,138 tỷ đồng.

b) Căn cứ Công văn số 4474/UBND-CNN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấp thuận đầu tư các công trình phòng, chống lụt năm 2007; trong đó đề nghị “Ủy ban nhân dân quận thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 03 hạng mục công trình: nâng cấp đê bao Lê Tấn Bê và 03 cửa xả qua đê bao Lê Tấn Bê phường An Lạc; nạo vét kênh Sông Đập, phường Tân Tạo A; nạo vét 05 tuyến kênh tiêu phường Tân Tạo A”. Hội đồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn 50 triệu đồng từ nguồn vốn quận để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 03 công trình này.

c) Để thực hiện việc chống ngập tại khu phố 3 - 4 đường An Dương Vương, phường An Lạc, Hội đồng nhân dân quận nhất trí bố trí vốn kế hoạch là 500 triệu đồng để khởi công mới công trình này.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, ngày 03 tháng 8 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

           

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực10/08/2007
Ngày công báo01/09/2007
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu82/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực10/08/2007
        Ngày công báo01/09/2007
        Số công báoSố 57
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2007

            • 03/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực