Nghị quyết 83/2014/QH13

Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc chống tra tấn hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo


QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 83/2014/QH13

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HOẶC TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC CON NGƯỜI

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11;

Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 03/ TTr-CTN ngày 18 tháng 9 năm 2014 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người;

Xét Báo cáo số 344/BC-CP ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 4527/BC-UBĐN13 ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, Báo cáo số 498/BC-CP ngày 18 ngày 11 tháng 2014 của Chính phủ và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ngày 07 tháng 11 năm 2013 tại trụ sở Liên hợp quốc tại Niu-Oóc.

Điều 2

Bảo lưu quy định tại Điều 20 và khoản 1 Điều 30 của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Không coi quy định tại khoản 2 Điều 8 của Công ước là cơ sở pháp lý trực tiếp để dẫn độ. Việc dẫn độ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở các hiệp định về dẫn độ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập hoặc nguyên tắc có đi có lại.

Điều 3

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phù hợp với các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Điều 4

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Điều 5

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2014/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/2014/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2014
Ngày hiệu lực28/11/2014
Ngày công báo11/01/2015
Số công báoTừ số 43 đến số 44
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2014/QH13

Lược đồ Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc chống tra tấn hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc chống tra tấn hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu83/2014/QH13
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành28/11/2014
       Ngày hiệu lực28/11/2014
       Ngày công báo11/01/2015
       Số công báoTừ số 43 đến số 44
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc chống tra tấn hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/2014/QH13 phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc chống tra tấn hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo

           • 28/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực