Nghị quyết 83/NQ-HĐND

Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2007 bãi bỏ Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND.VII về huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường lớp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/NQ-HĐND 2007 bãi bỏ 29/2005/NQ-HĐND.VII Lâm Đồng đóng góp xây dựng trường lớp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2005/NQ-HĐNDVII NGÀY 01/02/2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ HUY ĐỘNG NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2007 của Chính phủ số 35/2007/NQ-CP ngày 09/7/2007; Văn bản số 10917/BTC-CST ngày 16/8/2007 của Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương rà soát, bãi bỏ ngay những khoản huy động đóng góp của nhân dân tuy tên gọi không được xác định là phí hay lệ phí nhưng mang tính chất bắt buộc phải nộp khi người dân có nhu cầu được cung cấp các dịch vụ công;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 8541/TTr-UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 01/02/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường lớp; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bãi bỏ Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 01 tháng 02 năm 2005 của HĐND tỉnh Lâm Đồng V/v huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường lớp và Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v thu và sử dụng tiền xây dựng trường lớp ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và bán công thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2007./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2007
Ngày hiệu lực15/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 83/NQ-HĐND 2007 bãi bỏ 29/2005/NQ-HĐND.VII Lâm Đồng đóng góp xây dựng trường lớp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 83/NQ-HĐND 2007 bãi bỏ 29/2005/NQ-HĐND.VII Lâm Đồng đóng góp xây dựng trường lớp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu83/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHoàng Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành05/12/2007
        Ngày hiệu lực15/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 83/NQ-HĐND 2007 bãi bỏ 29/2005/NQ-HĐND.VII Lâm Đồng đóng góp xây dựng trường lớp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/NQ-HĐND 2007 bãi bỏ 29/2005/NQ-HĐND.VII Lâm Đồng đóng góp xây dựng trường lớp

            • 05/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực