Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 85/2006/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 187/2004/NĐ-CP;
Sau khi xem xét Tờ trình số 8410/TTr-UBND ngày 05/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số 277/BC-BKTNS của Ban KTNS HĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Tờ trình số 8410/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Đồng Nai (Tờ trình và Đề án kèm theo).

Điều 2. Giao UBND tỉnh Đồng Nai nghiên cứu và bổ sung những ý kiến, kiến nghị của Ban KTNS tại Báo cáo thẩm tra số 277/BC-BKTNS ngày 17/12/2006 và của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp vào Đề án về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và ban hành các quy định cụ thể để tổ chức thực hiện.

Phạm vi áp dụng của nghị quyết: Các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Đề án của UBND tỉnh, được áp dụng đối với các phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Đối với các phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực không thực hiện theo Nghị quyết này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, giao UBND tỉnh xem xét, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện. Kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21/12/2006.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu85/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2006
Ngày hiệu lực31/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu85/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành21/12/2006
        Ngày hiệu lực31/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất