Nghị quyết 86/NQ-HĐND

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch kèm theo Nghị quyết 66/2012/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch đã được thay thế bởi Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí hộ tịch Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN 1 PHẦN A VÀ KHOẢN 2 PHẦN C CỦA BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 66/2012/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản 1 phần A và khoản 2 phần C của Biểu mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản 1 phần A và khoản 2 phần C của Biểu mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội dung cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ khoản 1 phần A và khoản 2 phần C của Biểu mức thu lệ phí hộ tịch ban hành kèm Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, cụ thể như sau:

STT

Công việc thực hiện

Đơn vị tính

Mức thu

Phụ ghi

1

2

3

4

5

A

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

 

 

1

Nuôi con nuôi

Đồng

 

 

a

Đăng ký việc nuôi con nuôi

 

20.000

 

b

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

20.000

 

C

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

 

2

Nuôi con nuôi

Đồng

 

 

a

Đăng ký việc nuôi con nuôi

 

2.000.000

 

b

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

 

2.000.000

 

2. Việc thực hiện thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi thực hiện theo Điều 40 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ sáu thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu86/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu86/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành07/12/2012
       Ngày hiệu lực07/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Biểu mức thu lệ phí hộ tịch