Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13

Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 2015 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 2015


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DỰ PHÒNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH13 ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH13 ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành 2 năm 2014 - 2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn, sau khi xem xét Tờ trình số 517/TTr-CP ngày 10 tháng 12 năm 2014 và Báo cáo số 169/BC-CP ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2534/BC-UBTCNS13 ngày 25 tháng 02 năm 2015 và Báo cáo thẩm tra bổ sung số 2682/UBTCNS13 ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về phương án sử dụng dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Phân bổ 7.595,094 tỷ đồng (Bảy nghìn năm trăm chín mươi lăm tỷ không trăm chín mươi tư triệu đồng) vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 cho các dự án, công trình sau:

1. Bố trí 2.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng phòng học của trường mầm non đã được phê duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thuộc các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Giao Chính phủ phân bổ cụ thể.

2. Bố trí 800,094 tỷ đồng cho Dự án Đường Trường Sơn Đông để thông tuyến toàn bộ các đoạn dở dang thuộc tỉnh Quảng Nam (66,2 km) và một số đoạn dở dang thuộc tỉnh Lâm Đồng.

3. Bố trí 2.000 tỷ đồng để đầu tư 5 dự án thủy lợi, bao gồm:

- Hồ Nước Trong: 200 tỷ đồng.

- Hồ Tả Trạch: 150 tỷ đồng.

- Hồ Định Bình: 350 tỷ đồng.

- Hồ chứa nước Krông Pách Thượng: 100 tỷ đồng.

- Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang: 1.200 tỷ đồng.

4. Bổ sung 2.295 tỷ đồng cho Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, trong đó: 2.213 tỷ đồng để hoàn trả tạm ứng đã thanh toán cho phần tăng tổng mức đầu tư do thay đổi chính sách và trượt giá; 82 tỷ đồng bổ sung đầu tư Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

5. Bổ sung 500 tỷ đồng cho Dự án mở rộng nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tằn tỉnh Thanh Hóa để hoàn thành toàn bộ Dự án.

Điều 2.

Chính phủ chịu trách nhiệm bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, 2016 theo đúng danh mục đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; chỉ đạo các bộ, địa phương thực hiện đúng cam kết và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để cùng với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoàn thành dự án, các hạng mục của dự án đã được bố trí bổ sung vốn, bảo đảm phát huy hiệu quả của dự án.

Điều 3.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH;
- TTHĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng trung ương Đảng; VP CTN, VPQH, VPCP;
- Cáo bộ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ;
- Các Đoàn ĐBQH; Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: HC, TH, TCNS;
- E-pas: 28414

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 916/NQ-UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu916/NQ-UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2015
Ngày hiệu lực05/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 916/NQ-UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 2015 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 2015 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 2015
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu916/NQ-UBTVQH13
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành05/05/2015
       Ngày hiệu lực05/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 2015 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 2015

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 2015 phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 2015