Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung loại mức thu phí lệ phí Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 147/NQ-HĐND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung loại mức thu phí lệ phí Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2007/NQ-HĐND NGÀY 25/01/2007 PHÊ CHUẨN VỀ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ MỨC THU CỦA TỪNG LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VII KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày19/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung khoản II phần I; khoản II phần II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 47/2007/NQ-HĐND ngày 25/01/2007 phê chuẩn về một số loại phí, lệ phí và mức thu của từng loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

Khoản II phần I:

+ Lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả tài xế).

Khoản II phần II:

+ Mức thu 10%/giá mua xe.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghị quyết.

Nghị Quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII, kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung loại mức thu phí lệ phí Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung loại mức thu phí lệ phí Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu92/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhan Đức Hưởng
       Ngày ban hành11/12/2008
       Ngày hiệu lực21/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung loại mức thu phí lệ phí Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2008/NQ-HĐND bổ sung loại mức thu phí lệ phí Vĩnh Long