Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp và sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 ban hành

Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp đã được thay thế bởi Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND điều chỉnh Chính sách hỗ trợ sản xuất và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 96/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ HỖ TRỢ XÂY DỰNG KÊNH MƯƠNG LOẠI 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 565/TTr-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 133/BC-KTNS ngày 8 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Tờ trình số: 565/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quy định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu96/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu96/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành13/07/2007
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 96/2007/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ sản xuất Nông Lâm nghiệp