Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 61/2016/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2017/NQ-HĐND

Đà Nng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 61/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HĐND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 4786/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- BTV Thành ủy, Cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đ
ài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu98/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2017
Ngày hiệu lực20/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 61/2016/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 61/2016/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu98/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Xuân Anh
       Ngày ban hành07/07/2017
       Ngày hiệu lực20/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 61/2016/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 98/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 61/2016/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Đà Nẵng

           • 07/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực