Nghị quyết 105/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/2007/NQ-HĐND về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài

Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc Điện Biên đã được thay thế bởi Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ CHẾ ĐỘ ĐI CÔNG TÁC TẠI NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số: 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước đài thọ;

Căn cứ Thông tư số: 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Căn cứ Thông tư: 127/2007/TT-BTC ngày 30/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư: 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và thông tư số: 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1103/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài; Báo cáo thẩm tra số: 150/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên và chế độ đi công tác tại nước ngoài như Tờ trình số: 1103/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu105/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành10/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số: 105/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc Điện Biên