Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở Đắk Nông đến 2020 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2461/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2007 về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2020;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 37/BC-KTNS ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020 (có Chương trình kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau:

a) Định hướng phát triển nhà ở của tỉnh:

- Đối với đô thị: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 12,5m2 sàn vào năm 2010, đến năm 2015 đạt 15m2 sàn/người và đến năm 2020 đạt 20m2 sàn/người.

- Đối với nhà ở nông thôn: Đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 12m2 sàn vào năm 2010.

- Năm 2010 hoàn thành tối thiểu 30% tiêu chí nhà ở của năm 2015. Đến năm 2015 đạt 14m2 sàn/người, đến năm 2020 đạt 18m2 sàn/người. Xóa nhà ở tạm vào năm 2015.

b) Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở giải pháp chung, tập trung thực hiện giải pháp cụ thể chủ yếu:

- Thực hiện chính sách đầu tư vốn thông qua việc khai thác quỹ đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo vốn đầu tư hạ tầng nhằm tạo động lực thúc đẩy và phục vụ nhu cầu xây dựng quỹ nhà trong các khu đô thị, khu đô thị mới, khu nhà ở công vụ, nhà ở xã hội.

- Xây dựng phong trào toàn dân tạo lập chỗ ở bằng biện pháp cân đối chi phí hợp lý, tiết kiệm đđầu tư nhà ở.

- Thành lập quỹ phát triển nhà ở đđáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở hộ gia đình cá nhân.

- Ban hành bổ sung chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ cho đối tượng lao động tại các khu công nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp theo hình thức kinh doanh cho thuê.

- Xây dựng phong trào toàn dân, huy động giòng họ, hàng xóm ủng hộ giúp đỡ về tiền vốn, vật liệu, nhân công để các hộ nghèo cải thiện nhà ở. Đối với các hộ đồng bào thiểu số khó khăn về nhà ở phải kết hợp chương trình hỗ trợ của nhà nước với phương châm “Vượt khó tiết kiệm để cải thiện nhà ở” và nguyên tắc nhà nước hỗ trợ, dân tự làm, cộng đồng tại chỗ giúp đỡ vật chất để cải thiện nhà ở.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị Quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
K’Beo

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýK’ Beo
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông