Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh và bãi bỏ quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDND bãi bỏ lệ phí đăng ký kinh doanh Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ LỆ PHÍ CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ BÃI BỎ QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ mức thu lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Mục I (Lệ phí chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh) tại Phụ lục XIII (Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực khác) ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012; riêng Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDND bãi bỏ lệ phí đăng ký kinh doanh Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDND bãi bỏ lệ phí đăng ký kinh doanh Cần Thơ
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu15/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
      Người kýNguyễn Hữu Lợi
      Ngày ban hành07/12/2012
      Ngày hiệu lực07/12/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDND bãi bỏ lệ phí đăng ký kinh doanh Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDND bãi bỏ lệ phí đăng ký kinh doanh Cần Thơ

          • 07/12/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/12/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực