Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tỉnh Cần Thơ

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND mức đóng góp chi phí đối với người cai nghiện ma túy đã được thay thế bởi Nghị quyết số 15/NQ-HĐNDND bãi bỏ lệ phí đăng ký kinh doanh Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 07/12/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND mức đóng góp chi phí đối với người cai nghiện ma túy


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí
đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban kinh tế và ngân sách, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện, bao gồm:

1. Mức đóng góp tháng thứ nhất:               1.170.000 đồng/người/tháng.

 Trong đó, gồm các khoản cụ thể:

 - Tiền ăn:                                                360.000 đồng/người/tháng;

 - Tiền thuốc cai nghiện:                            250.000 đồng/người/tháng;

 - Tiền thuốc thông thường:                       60.000 đồng/người/tháng;

 - Tiền xét nghiệm:                                    100.000 đồng/người/tháng;

 - Tiền điện, nước vệ sinh môi trường:        50.000 đồng/người/tháng;

 - Cơ sở vật chất:                                     100.000 đồng/người/tháng;

 - Sinh hoạt văn thể:                                  50.000 đồng/người/tháng;

 - Chi phí quản lý:                                     200.000 đồng/người/tháng.

2. Mức đóng góp kể từ tháng thứ hai trở đi: 770.000 đồng/người/tháng.

 Trong đó, gồm các khoản cụ thể:

 - Tiền ăn:                                                360.000 đồng/người/tháng;

 - Tiền thuốc thông thường:                       60.000 đồng/người/tháng;

 - Tiền điện, nước vệ sinh môi trường:        50.000 đồng/người/tháng;

 - Cơ sở vật chất:                                     80.000 đồng/người/tháng;

 - Sinh hoạt văn thể:                                  20.000 đồng/người/tháng;

 - Chi phí quản lý:                                     200.000 đồng/người/tháng.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn việc quản lý và sử dụng các khoản đóng góp chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND mức đóng góp chi phí đối với người cai nghiện ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND mức đóng góp chi phí đối với người cai nghiện ma túy
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Hữu Lợi
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND mức đóng góp chi phí đối với người cai nghiện ma túy

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND mức đóng góp chi phí đối với người cai nghiện ma túy