Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí b đã được thay thế bởi Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí b


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 17/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2007/NQ-HĐND NGÀY 04-7-2007 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17-4-2008 của Chính phủ về các biện pháp kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội và tăng trưởng bền vững;

Căn cứ văn bản số 5706/BTC-CST ngày 16-5-2008 của Bộ Tài chính về không thu phí dự thi, dự tuyển;

Trên cơ sở Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 11-7-2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào các trường THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04-7-2007 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (viết tắt là THCS và THPT) tại mục 10 Danh mục phí quy định chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04-7-2007 của HĐND tỉnh, gồm:

a) Phí xét tuyển vào THCS;

b) Phí thi tuyển vào trường Chuyên;

c) Phí thi tuyển vào các trường THPT khác.

Điều 2. Hàng năm ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác tuyển sinh vào trường THCS và THPT theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23-7-2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực02/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí b


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí b
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành25/07/2008
       Ngày hiệu lực02/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí b

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bãi bỏ phí dự thi, dự tuyển vào THCS và THPT trong danh mục phí, lệ phí b