Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011

Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Bến Tre năm 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 903/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Bến Tre năm 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 6.746.178 triệu đồng (sáu ngàn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi tám triệu đồng). Trong đó:

a) Thu ngân sách Trung ương hưởng: 8.205 triệu đồng (tám tỷ hai trăm lẻ năm triệu đồng).

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 6.737.973 triệu đồng (sáu ngàn bảy trăm ba mươi bảy tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu đồng). Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 5.330.735 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.415.447 triệu đồng);

- Thu ngân sách cấp huyện: 984.727 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 501.621 triệu đồng);

- Thu ngân sách cấp xã: 422.511 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện: 223.750 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.646.138 triệu đồng (sáu ngàn sáu trăm bốn mươi sáu tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 5.329.091 triệu đồng.

b) Chi ngân sách cấp huyện: 935.546 triệu đồng.

c) Chi ngân sách cấp xã: 381.501 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 91.835 triệu đồng. Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 1.644 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 49.181 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 41.010 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Bến Tre năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Bến Tre năm 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành08/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Bến Tre năm 2011

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Bến Tre năm 2011