Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND về thành lập Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ 08/2012/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh An Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2012/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 559/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết về thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu47/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ 08/2012/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ 08/2012/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh An Giang 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu47/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVõ Anh Kiệt
       Ngày ban hành09/12/2016
       Ngày hiệu lực19/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ 08/2012/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh An Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ 08/2012/NQ-HĐND lập Quỹ quốc phòng an ninh tỉnh An Giang 2016

           • 09/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực