Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2007/NQ-HĐND bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố và ưu tiên xét tuyển người có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định

Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Bổ sung cán bộ không chuyên trách đã được thay thế bởi Nghị quyết 138/2010/NQ-HĐND số lượng chức danh mức phụ cấp cán bộ hàng tháng và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Bổ sung cán bộ không chuyên trách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2007/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; CÁN BỘ THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB& XH-BTC ngày 01/5/2007 của liên bộ: Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm), tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 154 /TTr-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh về bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố và ưu tiên xét tuyển người có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 306 cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn (xóm), tổ dân phố, bao gồm:

- 229 cán bộ giữ chức danh Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.

- 20 Trưởng ban bảo vệ dân phố.

- 21 Phó ban bảo vệ dân phố.

- 12 Bí thư chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố.

- 12 thôn (xóm) trưởng, tổ trưởng dân phố.

- 12 thôn (xóm) phó, tổ phó dân phố kiêm công an viên.

Điều 2. Ưu tiên tuyển dụng 100 biên chế có trình độ đại học hệ chính quy phù hợp với chuyên ngành như: quản lý đất đai, xây dựng, cử nhân hành chính, cử nhân luật, tài chính kế toán, kinh tế nông nghiệp, kỹ sư nông nghiêp về công tác tại các xã, phường, thị trấn để bổ sung, thay thế những cán bộ công chức nghỉ hưu theo chế độ và những cán bộ công chức năng lực, sức khoẻ hạn chế, vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 4, Điều 5;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu VP HĐND.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Bổ sung cán bộ không chuyên trách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Bổ sung cán bộ không chuyên trách
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Bổ sung cán bộ không chuyên trách

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Bổ sung cán bộ không chuyên trách