Quyết định 004/2010/QĐ-UBND

Quyết định 004/2010/QĐ-UBND điều chuyển và bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn từ Phòng Tài chính - Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 004/2010/QĐ-UBND điều chuyển bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 004/2010/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VỀ ĐIỀU CHUYỂN VÀ BÀN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỪ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH SANG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010 Ủy ban nhân dân thành phố về điều chuyển một số nhiệm vụ, quyền hạn từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Công văn số 7118/STC-STNMT ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 8263/STC-BVG ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Sở Tài chính về thực hiện điều chuyển một số nhiệm vụ, quyền hạn từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Công văn số 5657/TNMT-ĐKKTĐ ngày 06 tháng 9 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 003/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 10 về ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 10 tại Tờ trình số 591/TTr-PNV ngày 22 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chuyển và bàn giao một số nhiệm vụ từ Phòng Tài chính - Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10 như sau:

1. Chủ trì phối hợp với các ban - ngành liên quan, xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân quận đề nghị Thành phố ban hành bảng giá các loại đất; hướng dẫn phương pháp xác định giá đất; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xây dựng; điều chỉnh và áp dụng bảng giá đất phù hợp đặc điểm tình hình địa phương và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá các loại đất và bảng giá đất để cơ quan tài chính thẩm tra khung giá hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo về định giá đất cụ thể.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ trì, phối hợp với ban, ngành liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người tái định cư; quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm bàn giao cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a) Hồ sơ, tài liệu bằng văn bản và dữ liệu số có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này.

b) Cán bộ, công chức làm công tác đã nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này (Nếu có).

c) Kinh phí hoạt động liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận điều động đối với cán bộ, công chức từ Phòng Tài chính - Kế hoạch sang Phòng Tài nguyên và Môi trường tương ứng số cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ tại điểm 1 Điều 1 Quyết định này theo yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 3. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ký Quyết định, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phải hoàn tất việc điều chuyển, bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, nhân sự, kinh phí hoạt động và các vấn đề có liên quan. Việc điều chuyển phải đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định do Ủy ban nhân dân quận ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 004/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu004/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực29/10/2010
Ngày công báo15/12/2010
Số công báoSố 100
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 004/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 004/2010/QĐ-UBND điều chuyển bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 004/2010/QĐ-UBND điều chuyển bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu004/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLâm Đình Chiến
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực29/10/2010
        Ngày công báo15/12/2010
        Số công báoSố 100
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 004/2010/QĐ-UBND điều chuyển bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 004/2010/QĐ-UBND điều chuyển bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn

            • 22/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực