Quyết định 01/2004/QĐ-UB

Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế "một cửa" đối với lĩnh vực công việc ở Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc đã được thay thế bởi Quyết định 28/2007/QÐ-UBND áp dụng thực hiện cơ chế một cửa và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2004/QĐ-UB

Ngày 13 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ "MỘT CỬA" ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC Ở UBND HUYỆN GIA BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về trình tự, thủ tục, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các nội dung công việc thuộc lĩnh vực thực hiện cơ chế "một cửa";

Xét đề nghị của UBND huyện Gia Bình tại Tờ trình số 02/TTr-UB ngày 08 tháng 01 năm 2004 và của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: áp dụng cơ chế "một cửa" đối với các lĩnh vực công việc ở UBND huyện Gia Bình như sau:

a. Lĩnh vực áp dụng:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể và các HTX (theo thẩm quyền được phân cấp);

- Cấp giấy phép xây dựng (theo thẩm quyền được phân cấp);

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (theo thẩm quyền được phân cấp);

- Chứng thực;

- Giải quyết chính sách xã hội (theo thẩm quyền được phân cấp).

b. Các quy định để thực hiện cơ chế "một cửa" gồm:

- Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND huyện Gia Bình.

- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện Gia Bình.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Điều 2: Chủ tịch UBND huyện Gia Bình có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thực hiện các lĩnh vực công việc được áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND huyện.

Điều 3: Giao Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện các lĩnh vực công việc được áp dụng cơ chế "một cửa" ở UBND huyện Gia Bình với UBND tỉnh.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2004
Ngày hiệu lực13/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýVũ Đức Trung
        Ngày ban hành13/01/2004
        Ngày hiệu lực13/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc