Quyết định 01/2005/QĐ-UBND

Quyết định 01/2005/QĐ-UBND về điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong dự toán chi ngân sách năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Quyết định 01/2005/QĐ-UBND chuyển đổi cơ cấu kinh tế dự toán chi ngân sách Thái Bình 2005 đã được thay thế bởi Quyết định 960/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31 12 2015 hết hiệu lực Thái Bình 2016 và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2005/QĐ-UBND chuyển đổi cơ cấu kinh tế dự toán chi ngân sách Thái Bình 2005


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TH
ÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2005/QĐ-UB

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ TRONG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ban hành ngày 16/12/2002;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung mức chi chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong dự toán chi ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2005 số tiền là 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính bố trí và cân đối nguồn chi bổ sung cho chương trình chuyển đổi kinh tế nêu trên, đồng thời dự kiến mức phân bổ cho các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để kịp thời giao kế hoạch bổ sung cho các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi kinh tế ngay từ đầu năm 2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, những nội dung chỉ đạo khác của UBND tỉnh trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VT, TM.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2005
Ngày hiệu lực05/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2005/QĐ-UBND chuyển đổi cơ cấu kinh tế dự toán chi ngân sách Thái Bình 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2005/QĐ-UBND chuyển đổi cơ cấu kinh tế dự toán chi ngân sách Thái Bình 2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýBùi Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/01/2005
        Ngày hiệu lực05/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2005/QĐ-UBND chuyển đổi cơ cấu kinh tế dự toán chi ngân sách Thái Bình 2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2005/QĐ-UBND chuyển đổi cơ cấu kinh tế dự toán chi ngân sách Thái Bình 2005