Quyết định 01/2007/QĐ-BTS

Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2007/QĐ-BTS kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu Hoa Kỳ Canađa


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ VÀ CANAĐA

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Chị thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Căn cứ yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản củ các thị trường Hoa Kỳ và ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ chế độ kiểm tra tăng cường hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa quy định tại Quyết định số 29/2005/QĐ-BTS ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa.

Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản thực hiện các quy định trong thoả thuận hợp tác giữa Cục với các cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu đã được ký kết.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2007/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2007
Ngày hiệu lực14/03/2007
Ngày công báo27/02/2007
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 01/2007/QĐ-BTS kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu Hoa Kỳ Canađa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 01/2007/QĐ-BTS kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu Hoa Kỳ Canađa
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu01/2007/QĐ-BTS
      Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
      Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
      Ngày ban hành13/02/2007
      Ngày hiệu lực14/03/2007
      Ngày công báo27/02/2007
      Số công báoTừ số 107 đến số 108
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật15 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2007/QĐ-BTS kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu Hoa Kỳ Canađa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2007/QĐ-BTS kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu Hoa Kỳ Canađa

          • 13/02/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/02/2007

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/03/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực