Quyết định 29/2005/QĐ-BTS

Quyết định 29/2005/QĐ-BTS về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 29/2005/QĐ-BTS tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ Canada đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTS kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu Hoa Kỳ Canađa và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2005/QĐ-BTS tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ Canada


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ VÀ CANADA

BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Căn cứ yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản của các thị trường Hoa Kỳ và Canada;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 100% số lô hàng thuộc 03 nhóm sản phẩm là cá basa, cá tra; tôm; thịt cua, ghẹ xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Canada các chỉ tiêu hoá chất, kháng sinh dưới đây :

- Xuất khẩu vào Hoa Kỳ : kiểm tra chỉ tiêu Malachite Green (MG), Leucomalachite Gree (LMG) và Fluoroquinolone (Enrofloxxacin, Ciprofloxacin và Flumequine) đối với sản phẩm tôm; kiểm tra Chloramphenicol đối với thịt cua, ghẹ;

- Xuất khẩu vào Canada : kiểm tra chỉ tiêu Chloramphenicol; Green Malachite và Leucomalachite Green đối với sản phẩm cá basa, cá tra.

Điều 2. Giao cho cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản thực hiện cấp Giấy chứng nhận CL, ATVS đối với tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra nêu tại Điều 1 nếu kết quả kiểm tra, phân tích của các phòng kiểm nghiệm nêu tại Điều 3 đối với các lô hàng xuất khẩu đạt yêu cầu theo qui định của thị trường Hoa Kỳ và Canada.

Điều 3. Các phòng kiểm nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và tương đương về việc kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng hoá chất kháng sinh nêu tại Điều 1 được phép thực hiện việc kiểm nghiệm mẫu phục vụ việc cấp chứng nhận chất lượng, ATTP cho các lô hàng thuộc diện kiểm tra. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Cục QLCL, ATVS&TYTS tên phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn mà doanh nghiệp dự định gửi mẫu kiểm nghiệm kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2005/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2005/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2005
Ngày hiệu lực06/12/2005
Ngày công báo21/11/2005
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2005/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 29/2005/QĐ-BTS tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ Canada


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2005/QĐ-BTS tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ Canada
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2005/QĐ-BTS
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
       Ngày ban hành01/11/2005
       Ngày hiệu lực06/12/2005
       Ngày công báo21/11/2005
       Số công báoSố 23
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2005/QĐ-BTS tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ Canada

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2005/QĐ-BTS tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ Canada