Quyết định 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 35/1999/QĐ-UB về quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/1999/QĐ-UB Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01 /2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/1999/QĐ-UB NGÀY 15/6/1999 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 10917/BTC-CST ngày 16/8/2007 của Bộ Tài chính về rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí không đúng quy định của pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 04/1999/NQ-HĐND ngày 05/5/1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1819/STC-NS ngày 28/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 15/6/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng vốn phát triển giao thông nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2008
Ngày hiệu lực20/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/1999/QĐ-UB Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/1999/QĐ-UB Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành10/01/2008
       Ngày hiệu lực20/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/1999/QĐ-UB Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/1999/QĐ-UB Quảng Nam

           • 10/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực