Quyết định 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2008/QĐ-UBND giải thể ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 562/TTr-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, gồm các đơn vị như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ninh Kiều (thành lập tại Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 01 năm 2004).

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thủy (thành lập tại Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 01 năm 2004).

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ô Môn (thành lập tại Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2004).

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cái Răng (thành lập tại Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2004).

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phong Điền (thành lập tại Quyết định số 34/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2004).

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cờ Đỏ (thành lập tại Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2004).

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thốt Nốt (thành lập tại Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2004).

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh (thành lập tại Quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2004).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp theo qui định của pháp luật đối với các dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Chủ đầu tư.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức bàn giao và giải quyết các thủ tục có liên quan đến tài chính, xử lý chuyển tiếp đối với dự án chưa hoàn thành trong năm 2007; bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và phải được đăng trên báo Cần Thơ chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày ký; các Quyết định có liên quan trước đây trái với nội dung Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2008
Ngày hiệu lực13/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2008/QĐ-UBND giải thể ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2008/QĐ-UBND giải thể ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành03/01/2008
        Ngày hiệu lực13/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 01/2008/QĐ-UBND giải thể ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2008/QĐ-UBND giải thể ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ

         • 03/01/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/01/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực