Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về chuyển giao công chứng hợp đồng, giao dịch cho Phòng công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng giao dịch cho Phòng công chứng số 1 Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 26/2013/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng giao dịch cho Phòng công chứng số 1 Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao cho Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm:

1. Các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đối với tổ chức, đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các hợp đồng, giao dịch dân sự về bất động sản của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch về bất động sản của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện do cá nhân, hộ gia đình tự lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng số 1 hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có bất động sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2009
Ngày hiệu lực22/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng giao dịch cho Phòng công chứng số 1 Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng giao dịch cho Phòng công chứng số 1 Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành12/03/2009
        Ngày hiệu lực22/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng giao dịch cho Phòng công chứng số 1 Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND chuyển giao công chứng hợp đồng giao dịch cho Phòng công chứng số 1 Tuyên Quang