Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Văn bản số 379/HD-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 tại Tờ trình số 206/TTr-PNV ngày 21 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 trình Ủy ban nhân dân quận 3 xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường - quận 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Hữu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo01/06/2009
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Ngọc Hữu
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo01/06/2009
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 01/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận 3 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân

            • 28/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực