Quyết định 32/2009/QĐ-UBND

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân đã được thay thế bởi Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động Văn phòng Hội đồng Ủy ban quận Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 32/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN THÀNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện - quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 558/TTr-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện (tại Danh mục các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện) thành Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng dự thảo quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định thực hiện việc đổi tên, sắp xếp, tổ chức và nhân sự; xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân theo quy chế (mẫu) do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế khoản 10 mục I, khoản 10 mục II tại Danh mục các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2009
Ngày hiệu lực01/05/2009
Ngày công báo01/05/2009
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành21/04/2009
       Ngày hiệu lực01/05/2009
       Ngày công báo01/05/2009
       Số công báoSố 60
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2009/QĐ-UBND đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân