Quyết định 02/2004/QĐ-UB

Quyết định 02/2004/QĐ-UB về đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2004/QĐ-UB đổi tên chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2004/QĐ-UB

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC UBND TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-TC ngày 04/01/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 01/TT-TCCQ ngày 02/12/2003.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Sở;

a) Lãnh đạo sở:

- Giám đốc, các Phó Giám đốc

b) Các phòng chức năng:

- Văn phòng;

- Thanh tra sở;

- Phòng Kế hoạch và quản lý ngân sách tỉnh;

- Phòng Quản lý ngân sách huyện, xã;

- Phòng Giá - Công sản;

- Phòng Tài chính doanh nghiệp;

- Phòng Tài chính đầu tư.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở khi có đủ điều kiện thì thành lập, do UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Giao ông Giám đốc Sở Tài chính xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban và quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Sở.

Biên chế của Sở Tài chính được UBND tỉnh phân bổ theo kế hoạch hàng năm, tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận. Trước mắt giữ nguyên số biên chế đã được UBND tỉnh giao cho Sở là 45 người.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2004
Ngày hiệu lực06/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2004/QĐ-UB đổi tên chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2004/QĐ-UB đổi tên chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Đình Phách
        Ngày ban hành06/01/2004
        Ngày hiệu lực06/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 02/2004/QĐ-UB đổi tên chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Hưng Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2004/QĐ-UB đổi tên chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài chính Hưng Yên

         • 06/01/2004

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/01/2004

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực